Asbestsanering: vertrouwen in plaats van angst creëren

Magazines | Oost-Gelderland Business nr 1 2018

ABS Sanering verwijdert asbest op verantwoorde wijze Vertrouwen in plaats van angst creëren

Asbest, een materiaal waar taboes omheen hangen en dat angst inboezemt, aangewakkerd door feiten over bedreiging van de volksgezondheid. ASB Sanering in Veenendaal, gespecialiseerd in het professioneel en verantwoord verwijderen van asbest, stelt de mensen in de directe omgeving juist gerust en communiceert over zijn oplossingsgerichte werkwijze.

"Behalve die ene nadelige eigenschap is asbest eigenlijk een fantastisch natuurproduct: goedkoop, makkelijk te verwerken, brandvertragend, vochtwerend, geluidsisolerend, sterk en breed inzetbaar", vertelt Jaap Lemmens, senior klantadviseur bij ASB Sanering. "Vandaar dat het tot 1993 overal zijn toepassing vond, van dakbeschot en plafonds tot hitteweringen in cv-ketels, raamkit en vensterbanken. We zullen het nog tot in lengte van jaren tegenkomen en wij durven wel te stellen dat de norm voor het buitengebied, om alle asbestdaken daar vóór 2024 te verwijderen, niet gehaald wordt. Overigens zitten wij zelf meer in kleinschaliger specialistenwerk, daar waar mensen wonen en werken. In de branche onderscheiden wij ons met een zeer omzichtige aanpak door goed opgeleide medewerkers. Asbest verwijderen vraagt om veel kennis en investeringen, zowel in mensen als in materialen." ASB Sanering werkt vooral in opdracht van woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en bouwbedrijven.

Mens centraal

Lemmens geeft een globale beschrijving van wat bij asbestsanering zoal komt kijken. "Het is vaak aan de orde bij renovatieprojecten. Allereerst voert een onafhankelijk bureau een inventarisatie uit, wettelijk verplicht. In het rapport staat duidelijk vermeld in welke risicoklasse de asbest valt en hoe het materiaal verwijderd moet worden: al dan niet in containment. Dat laatste wil zeggen dat de omgeving luchtdicht afgesloten wordt tijdens het weghalen van de asbest. Na sanering controleert een laboratorium de locatie en geeft deze vrij. ASB Sanering is gewend zulke opdrachten uit te voeren in omgevingen waar mensen wonen en werken. Zo werken wij bij kleinschalig asbest met MiniContainment, een heel geschikte methode voor kleinere werkruimten. Je kunt snel en veilig saneren zonder pakken en maskers, terwijl de bewoners het huis niet hoeven te verlaten. Ideaal dus in bewoonde situaties. Het betreft een modulair systeem, aan te passen aan de vorm van het te saneren object." Bij urgente gevallen zet ASB Sanering volgens Lemmens een speciale calamiteitenunit in. "Gelukkig hoeft dat niet vaak te gebeuren, maar als asbestsaneerder wil je op alles voorbereid zijn. Kijk, op asbest zit niemand te wachten. Als je er toch mee te maken krijgt, wil je er zo snel mogelijk vanaf. Zorgvuldige communicatie met opdrachtgevers en vooral ook met de bewoners is dus van groot belang. Altijd stellen we de mens centraal. We nemen van tevoren de verschillende stappen van het proces met de betrokkenen door. Saneren vormt een specialisme en goede uitleg voorkomt zorg bij bewoners."

www.asb-bv.nl

 

 

Oost-Gelderland Business nr 1 2018

» Coverstory NED fire & security: altijd een gerust gevoel
» ASB: veiligheid en gezondheid voorop
» Goede plaagdierbeheersing werkt kostenbesparend
» Interview Rudolf Bak: Meer regie van bovenaf is dringend gewenst
» Asbestsanering: vertrouwen in plaats van angst creëren
» Riool heeft onderhoud nodig
» Regiodirecteur Michiel Cusell Arriva: Sociaal ondernemen doe je samen
» Bach Vitaliteitscoaching: een vertrouwde steun in de rug
» Column at.groep: jobcoachen is als jongleren
» Column SDOA: willen veranderen en ontwikkelen is van beide kanten nodig
» Column Lijstenmakerij Martin: de talenten
» Wies Bol: de mens op handen dragen
» Special Olympics Nationale Spelen Achterhoek 2018: De hele Achterhoek wil een bijdrage leveren
» Achterhoekse scholen voor Praktijkonderwijs: "Onze leerlingen zorgen voor een goede sfeer"
» VNO-NCW Midden: hulp voor ondernemers bij voorbereiden Brexit
» Jong Management Achterhoek: al 170 jaar bezems en borstels uit Aalten
» ROS Regiemanagement over bedrijfsoverdracht
» GDPR-compliant in zes stappen: doe jij het wel veilig
» Hedan Telecom - ICT: gelegenheid maakt de hacker
» Van Veen Advocaten: privacyrecht op werkvloer draait om bewustwording
» Contentvisie: Durf te luisteren en daarna te leren!
» Achterhoek Agenda 2020: stevige samenwerking technisch onderwijs en bedrijfsleven
» Beenen: innovator in productie-efficiency
» Ad Hoc Data: Nooit meer met hagel schieten
» Business Flitsen - Nick Tibben vennoot bij Stolwijk KennisNetwerk - Project ZomerOndernemer
Lees volledige uitgave online